Vänsterns Sommarakademi

Kurstid

I regel pågår vår sommarakademi i 6 veckor med en med en närvarovecka i Malmö i juli. 

Antagningen till nästa sommarakademi öppnar den 25 mars 2019.

Förändra världen

De ämnen som vi tar upp på sommaren ska avspeglar de intressen, de utmaningar och de behov som en modern och aktiv vänsterrörelse har. Vi diskutera därför vänsterns teorier och praxis och hoppas att du också har ambitionen att diskutera alternativ för framtiden med kurskamrater från hela landet. 

Kursens upplägg

Kursen läses på heltid och består av fyra-fem veckors distansstudier och fem kursdagar med fysisk närvaro i Kvarnby folkhögskolas lokaler i Malmö.

Under distansveckorna är undervisningen nätbaserad, där kursmaterial diskuteras i mindre grupper online. Varje vecka lämnar respektive grupp in en sammanfattning av diskussionen av veckans tema. På den fysiska träffen samlas vi för samtal, föreläsningar, övningar och studiebesök.

Vi lägger vikt vid att undervisningen bygger på folkbildningens pedagogik där deltagarna gemensamt bidrar till gruppens lärande. Examinationen består i aktivt deltagande under hela kursens gång,  samt en kortare text som lämnas in i samband med träffen i Malmö.

Kostnader & studiefinansiering

Vi tar en mindre kursavgift som täcker kostnader för lunch och fika samt studiebesök och utflykter under närvaroträffen i Malmö. 

Du ordnar din resa till och ditt boende i Malmö själv. 

Kursen ger rätt till CSN på gymnasial nivå. Kursen är en heltidskurs både under distansveckorna och närvaroträffen. För att få CSN behöver du vara aktiv genom hela kursen och genomföra den examinerande uppgiften i anslutning till närvaroträffen.

Frågor? Hör av dig till oss.

Antagning

Antagningen öppnar i mars och vi stänger den när vi har fått ett maxantal ansökningar.