En ovanlig skola

för vanliga människor

Distansutbildningar

Vänsterns Sommarakademi
Vänsterns Sommarakademi
Vänsterns Sommarakademi
 

Vänsterns Sommarakademi

Kurstid

Kurstiden är 11 juni – 20 juli 2018
med en närvaroträff i Malmö den 11-15 juli. 

Antagningen är nu stängd. Antagningsbesked skickas ut inom kort. 

Årets tema: Feministiska utopier och alternativa motstånd

Årets sommarakademi fokuserar på vänsterns långsiktiga vision och hur vi kan göra motstånd utanför den traditionella maktrelationen mellan arbetare och kapitalist. Genom att studera socialistiska, feministiska, antirasistiska och queera utopier kan vi formulera alternativ för framtiden och diskutera vad som händer efter revolutionen. Utopier kan vara något att sikta på och eftersträva, men också olika sätt att leva sitt liv här och nu.

Att göra motstånd är en viktig del i vänsterns kamp för jämlikhet och rättvisa. Traditionella motståndsstrategier såsom strejker och demonstrationer är dock begränsade i den mening att alla inte kan delta. Arbetar du oavlönat i hemmet, för mat och uppehälle, med omvårdnad, eller på annat sätt direkt kopplat till andra människors överlevnad behövs alternativa motstånd för att kräva rättigheter.

I kursen kommer vi granska hur privilegier och maktrelationer inom kampen formar vem som kan delta i det traditionella motståndet. Vi kommer att bredda synen på motstånd för att förstå vilka strategier som finns för att gemensamt kunna kämpa för en antirasistisk, feministisk, socialistisk samt queer samtid och framtid.

Kursens upplägg

Kursen läses på heltid och består av fyra veckors distansstudier och fem kursdagar med fysisk närvaro i Kvarnby folkhögskolas lokaler i Malmö den 11-15 juli.

Under distansveckorna är undervisningen internetbaserad, där kursmaterial diskuteras i mindre grupper online. Varje vecka lämnar respektive grupp in en sammanfattning av diskussionen av veckans tema. På den fysiska träffen samlas vi för samtal, föreläsningar, övningar och studiebesök.

Vi kommer att jobba med feministiska mötestekniker och vill lägga vikt vid  att undervisningen bygger på alternativ pedagogik där deltagarna gemensamt bidrar till gruppens lärande. Examinationen består i aktivt deltagande under hela kursens gång,  samt en kortare text som lämnas in i samband med träffen i Malmö.

Vänsterns Sommarakademi
Vänsterns Sommarakademi
Vänsterns Sommarakademi
Vänsterns Sommarakademi
Vänsterns Sommarakademi
Vänsterns Sommarakademi

Kostnader & studiefinansiering

Kostnaden för kursen är 200 kr. Kursavgiften täcker kostnader för lunch och fika samt studiebesök och utflykter under närvaroträffen i Malmö. Eventuella överskott används solidariskt inom gruppen. Om du inte har möjlighet att betala kursavgiften men gärna vill delta i kursen, maila oss så hittar vi en lösning.

Du ordnar ditt boende i Malmö själv.

Kursen ger rätt till CSN på gymnasial nivå. Kursen är en heltidskurs både under distansveckorna och närvaroträffen. För att få CSN behöver du vara aktiv genom hela kursen och genomföra den examinerande uppgiften i anslutning till närvaroträffen.

Frågor? Hör av dig till oss.

Antagning

Antagningen är öppen till och med den 6 maj 2018.

För att ta ansvar för att vi lever i ett samhälle med maktordningar som upprätthåller privilegier och strukturell orättvisa, prioriterar vi sökande som identifierar sig som rasifierade, kvinnor, trans eller queer. Vi ber er därför att i ansökan skriva en kortare motivering till varför ni vill läsa kursen, och eventuellt bör bli prioriterade vid antagningen.

OBS! Vi välkomnar naturligtvis alla att söka, oavsett om ni tillhör den prioriterade gruppen eller inte. Den informationen ni skickar i ansökan är endast synlig för oss och till för att vi ska kunna göra ett så informerat urval bland de sökande som möjligt.

Vi använder cookies för att säkerställa sidans funktion. Läs mer.

Kvarnby Folkhögskolas kakor
Inställningarna på den här webbplatsen är "tillåt cookies".
Därigenom säkerställs sidans funktion.

Genom att använda siten godkänner du detta.

Läs mer om Kvarnby Folkhögskolas policy för personuppgiftshantering.

Stäng!