Spanska – Språk, kultur och samhällsliv på Kuba

Förberedande distanskurs

Du inleder dina studier med distansstudier om Kubas historia, samhällssystem, problem och utmaningar för att sedan läsa 14 veckor i Cienfuegos på Kuba.

Under den förberedande distanskursen diskuterar vi Kubas historia, ekonomi och kultur samt ger dig svar på dina frågor om alla praktikaliteter som har att göra med din vistelse på Kuba. Dessa studier sker på distans, utan närvaroträffar i Malmö, och du behöver ha tillgång till internet för att kunna delta.

Spanska på Kuba

Själva språkkursen genomförs i samverkan med Fakulteten för språk och humaniora vid Cienfuegos universitet. Universitetet har lång erfarenhet av spanskakurser för utländska studerande. Språkinlärningen sker utifrån dina förkunskaper, i nivåanpassade studiegrupper.

Vi erbjuder kurser för nybörjare och för personer med förkunskaper. Har du läst spanska minst motsvarande gymnasiets kurser 6 och 7 kan du dessutom söka till vår kurs i avancerad spanska.

I Cienfuegos varvas kommunikativ spanska med grammatiska studier och skriftliga uppgifter. I kursprogrammet ingår också ett seminarie- och ett studiebesöksprogram. Kursen inkluderar slutligen en avslutande projektperiod där du på egen hand eller tillsammans med studiekamrater ges möjligheten att göra egna studiebesök och fördjupa dig i ett ämne i anknytning till kursens övergripande tema

Praktisk information

Under vårterminen vistas kursen i Kuba den 23 februari till 7 juni. 

Resan till Kuba samordnas visserligen av oss, men flyget till Kuba ansvarar du själv för. Vi hjälper dig med ditt visum och bokar ett prisförmånligt boende på Kuba.

Vi organiserar dessutom transfer från flygplatsen och en första övernattning i Havanna om detta behövs samt resan från Havanna till Cienfuegos.

Individuella kurstider

Om du har problem att vara i Kuba under hela 15 veckor eller om våra terminstider kanske inte passar dig så kan du ansöka om en individuell studieplats.

Du kan studera spanska under minst en månad i Cienfuegos och har möjlighet att ange ett önskat startdatum för din vistelse i Kuba. 

Om du har en individuell studieplats kommer du i regel inte kunna delta i vårt förberedande distansstudieprogram och du kommer dessutom att ingå i en internationell studerandegrupp i Cienfuegos.

Vi kan i så fall tyvärr inte garantera att det finns svensk- eller engelsktalande kursamrater i din klass, men vi ser till att du får samma service som alla studerande som vi skickar till Kuba.

Antagning

Kursen förutsätter att du talar engelska (som universitetets personal talar) och att du har tillgång till dator (för att kunna delta i den inledande distanskursen). Du behöver dessutom ett pass med en giltighetstid på minst sex månader efter kursens slut. Detta för att kunna få visum till Kuba.

För att ansöka ber vi dig att inkomma med ett personligt brev. I brevet vill vi att du kort beskriver dig själv, din bakgrund och eventuella ideella engagemang som du tycker är relevanta för ansökan. Vi vill också gärna att du skriver om vilka dina målsättningar är med studierna samt varför du vill studera spanska och Kubas kultur, språk och samhällsliv.

Om du söker en plats med individuell kurstid så vill vi gärna veta när och hur länge du gärna vill studera i Cienfuegos. 

Du söker din plats här.

Kostnader

Kvarnby folkhögskola tar inte ut någon avgift, men du betalar själv för din resa ditt visum och din resa till Kuba. När du är i Kuba tillkommer en del kostnader för logi, kurslitteratur, program och olika myndighetsavgifter etc.
Vi beräknar att den samlade kostnaden för din resa plus vistelse på Kuba blir uppskattningsvis omkring 40 000 kr för en 15 veckors vistelse på Kuba. (Du som vill läsa kursen individuellt har förstås en annan kostnadsbild som är beroende av längden på din vistelse i Cienfuegos.)  I den här kostnadskalkylen ingår flygresan, transfer, boende, måltider, visum, diverse avgifter till kubanska myndigheter samt kursprogram. Notera att vi bara kan ge en ungefärlig kalkyl på dina totala kostnader för vistelsen på Kuba. Kostnaderna varierar beroende av aktuella flygpriser, valutakurser och givetvis också beroende på den standard du väljer för ditt boende. Du kan sänka kostnaderna genom att exempelvis dela rum med någon kurskamrat.

Finansiering

Terminskursen berättigar till studiemedel för studier på gymnasial nivå hos CSN. Du kan också ansöka om så kallad merkostnadslån för finansiering av dina kostnader för flyg hos CSN. OBS! Om du vill läsa kursen med individuell studietid kan vi inte garantera att CSN beviljar studiemedel. 

Bra att veta: Du kommer inte att ha internet på ditt boende! Men det finns WiFi-zoner i Cienfuegos där du mot avgift kan surfa. Du har också möjlighet att använda universitetets datasalar.