Ryska revolutionen och det korta 1900-talet

Året var 1917

Distanskursen Ryska revolutionen och det korta 1900-talets handlar såväl om revolutionsåret 1917 som förhistorien och det som hände efteråt. Vi tittar närmare på en tid som präglades av första världskriget, arbetarrörelsens splittring och Sovjetunionens grundande. Vi kommer att undersöka ryska revolutionens förhistoria, förlopp och konsekvenser och diskuterar bland annat hur pass mycket dagens Ryssland fortfarande kan tänkas påverkas av dessa händelser.

Interaktiv distanskurs

Kursen ges helt på distans och förutsätter regelbunden tillgång till internet. Notera att distanskursen är interaktiv. Som deltagare förväntas du aktivt delta i diskussioner och vi uppmuntrar alla deltagare att bilda studiegrupper som lätt ska kunna träffas ”irl”. Studierna sker med hjälp av Kvarnby folkhögskolas distanskursplattform. 

Kostnader & studieekonomi

Kursen är gratis, men du behöver räkna med kostnader för att köpa kurslitteratur.

Kursen ges på halvfart, med möjlighet att läsa den i lägre studietakt om detta så önskas. Kursen ger rätt till studiemedel för gymnasiala studier hos CSN. (OBS! Notera att du behöver läsa minst 50% under en termin, på en eller flera skolor, för att få studiemedel.)

Antagningskrav

För att läsa kursen krävs kunskaper i engelska, eftersom delar av kurslitteraturen kommer att vara på engelska. 

Kontakta oss gärna för mer information.