Interaktiv distanskurs

Kursen ges helt på distans och förutsätter regelbunden tillgång till internet. Notera att distanskursen är interaktiv. Som deltagare förväntas du aktivt delta i diskussioner och vi uppmuntrar alla deltagare att bilda studiegrupper som lätt ska kunna träffas ”irl”. Studierna sker med hjälp av Kvarnby folkhögskolas distanskursplattform. 

Studieresa till Berlin

I anknytning till kursen, den 12-16 januari 2019, reser vi tillsammans till Berlin. Där rör vi oss i spåren efter Rosa Luxemburg och den tyska revolutionen. Vi kommer också att delta i manifestationen till minnet av 100-årsdagen av mordet på Rosa Luxemburg och hennes kamrat Karl Liebknecht. 

Vi gör resan efter avslutad kurs. Du som har läst kursen på hösten kan anmäla dig. Förväntade kostnader för 4 nätter på hotell och program i Berlin är 1500 kr. Resan och mat betalar du själv. 

Rosa Luxemburg och den tyska revolutionen 1918/19
Rosa Luxemburg och den tyska revolutionen 1918/19
Rosa Luxemburg och den tyska revolutionen 1918/19
Rosa Luxemburg och den tyska revolutionen 1918/19
Rosa Luxemburg och den tyska revolutionen 1918/19
Rosa Luxemburg och den tyska revolutionen 1918/19

Kostnader och studieekonomi

Kursen är gratis, men du behöver räkna med kostnader för att köpa kurslitteratur.

Du kan läsa på halv- eller kvartsfart. Kursen ger rätt till studiemedel för gymnasiala studier hos CSN. (OBS! Notera att du behöver läsa minst 50% under en termin, på en eller flera skolor, för att få studiemedel.)

Antagningskrav

För att läsa kursen krävs kunskaper i engelska, eftersom delar av kurslitteraturen kan vara på engelska. 

Kontakta oss gärna för mer information.