Kubanska revolutionens historia och samtid

Interaktiv distanskurs

Efter revolutionens seger har det förflutit över 60 år. Det revolutionära Kuba har visat en otrolig förmåga till överlevnad och anpassning, också under perioder då landet varit helt utan allierade och satt under  ekonomisk och finansiell blockad från USA.

Kursen ges helt på distans och förutsätter regelbunden tillgång till internet. Notera att distanskursen är interaktiv. Alla deltagare förväntas aktivt delta i diskussioner och om möjligt ingå i studiegrupper, som lätt ska kunna träffas ”irl” om möjligt. Studierna sker med hjälp av Kvarnby folkhögskolas distanskursplattform. 

Under distanskursen kommer vi att studera Kubas historia fram till revolutionens seger och bakgrunden till att revolutionen fick en socialistisk karaktär. Vi kommer vidare att fördjupa oss i relationen Kuba-USA och den kubanska internationalismens olika uttryck, från stöd till guerillarörelser under 60-talet, till det militära engagemanget i de postkoloniala afrikanska befrielsekrigen under 70- och 80-talen till dagens medicinska biståndspolitik, där Kuba ensamt förser utvecklingsländerna med fler läkare än samtliga OECD-länder tillsammans. Slutligen kommer vi att studera de senaste 25 årens utveckling från Sovjetunionens upplösning fram till dagens omfattande reform- och förändringsprocess.

Kostnad och finansiering

Kursen är gratis, men kostnader för kurslitteratur kan tillkomma. Kursen ger rätt till studiemedel för gymnasiala studier hos CSN. 

Studieresa till Kuba

Du kan välja att enbart läsa distanskursen eller att kombinera dina studier med att delta i den nordiska studie- och solidaritetsbrigad som Kvarnby folkhögskola erbjuder i samverkan med Svensk-kubanska föreningen 16 december 2019 – 5 januari 2020. 
I så fall tillkommer kostnader som beräknas uppgå till ca 15 000 kr för tre veckors program (inkl. flyg, kost, logi, och transfer).  Du ansöka om merkostnadslån för flygresan till Kuba.  Notera att vi bara kan ge en ungefärlig kalkyl på dina totala kostnader för vistelsen på Kuba. Kostnaderna kan variera beroende av aktuella flygpriser, valutakurser med mera.
Mer information om studieresan får du här.

Antagning

Kursen förutsätter att du behärskar engelska, då viss litteratur och vissa filmer kommer att vara på engelska. Du behöver dessutom regelbundet kunna logga in på distanskurssidan.  
För att delta i studieresan behöver du dessutom ett pass med en giltighetstid på minst sex månader efter kursens slut. Detta för att kunna få visum till Kuba.