Vänsterns Akademi

Med hjärtat till vänster

Kvarnby är vänsterns skola och Vänsterns akademi är vårt politiska kursprogram.

För dig som har hjärtat till vänster ska det vara möjligt att läsa helt individuellt på distans, att delta i seminarier på hemmaplan eller att bilda studiegrupper som träffas regelbundet. Vi har en del distanskurser i utbudet och så organiserar vi samverkanskurser tillsammans med våra huvudmän och andra föreningar. 

Nya kurser i höst

Är du intresserad av arbetarrörelsens historia? Vill du veta mer om 1900-talets revolutioner? Vi startar en rad distanskurser som du kan läsa på halv- eller kvartsfart. Kurserna berättigar till studiemedel på gymnasial nivå om du läser minst på halvfart. Vill du läsa på heltid? Läs då 2 av dessa kurser parallellt.  

Ryska revolutionen och det korta 1900-talet. År 2017 firades ryska revolutionens 100 års jubileum. Revolutionen var en händelse som påverkade världen under stora delar av 1900-talet. Vi undersöker saken närmare.  

Rosa Luxemburg och den tyska revolutionen. I november 1918 leder ett matrosuppror i tyska Kiel till Första världskrigets slut. Tyskland blir republik och snart är revolutionen i hela landet ett faktum. Vi studerar Novemberrevolutionen med särskilt fokus på Rosa Luxemburgs roll. Efter avslutad kurs reser vi till Berlin i revolutionens och Rosas fotspår. 

Kubanska revolutionens historia och samtid. I januari firas 60-års jubileet av den kubanska revolutionen. Vi tar detta som anledning att studera revolutionens samtidshistoria. Du som läser kursen har möjlighet att resa till Kuba och delta i den så kallade Nordiska jubileumsbrigaden efter avslutad kurs. 

Vill du veta mer? Har du en kursidé?

Kontakta oss gärna.