Introducerande Allmän kurs för invandrare

Är du klar med dina SFI-studier?

Är du klar med dina SFI-studier och vill läsa vidare? I så fall kan du läsa på så kallad grundläggande nivå. Det kan du göra på Komvux – eller hos oss.

På Kvarnby folkhögskola läser du intensiv svenska samtidigt som du introduceras till studier på vår Allmänna linje. Du studerar alltså inte bara svenska, utan också andra skolämnen. Du ska få studera i en lugn studiemiljö, där fokus ligger på dina behov och önskemål. Vårt mål är att  introducera dig till ett annat sätt att studera, samtidigt som du ska förbättra din svenska.

Kursen är en del av vår Allmänna linje och du läser i klasser som är nivågrupperade utifrån dina kunskaper i svenska och din skolbakgrund.

Målet med kursen är att du ska bli klar med studier som motsvarar den svenska grundskolan för att att kunna gå vidare till studier på gymnasial nivå. Hur många terminer du behöver studera avgörs av din studievana, dina tidigare studieresulat och utvecklingen av dina färdigheter i svenska. 

Du börjar studera på Västra Hindbyvägen, där vi har vårt lärcentrum för SFI och svenska som andraspråk. I takt med dina växande språkfärdigheter kommer du att närma dig den kunskapsnivå som krävs för att läsa på mer avancerad nivå. Den sista delkursen, när du närmar dig målet att kunna bli klar med grundskolan, studerar du på vår skolenhet på Kvarnbyvägen.   

Kursen berättigar till studiemedel för studier på grundläggande nivå hos CSN.

Antagning

När du söker en plats på vår Introducerande kurs för invandrare kallar vi dig till ett antagningssamtal och du gör ett diagnostiskt språktest. Det är utifrån dina tidigare studier i svenska som andraspråk och ditt testresultat som du blir placerad i en av våra två klasser på den introducerande kursnivån. 

Grund Gullvik är den första delkursen. När du precis har blivit klar med SFI och behöver fokusera på att utveckla ditt skriftliga svenska kan du börja hos oss. Klasserna är små. Om du har en kort skolbakgrund läser du alla obligatoriska ämnen i den svenska grundskolan. Vi har dessutom en klass för dig som redan har grundläggande behörighet i ämnen som matte och engelska från ditt hemland. Du får i så fall ett program som fokuserar i större utsträckning på ämnen som samhällskunskap och historia. Klassen finns på vår skolenhet Gullvik på Västra Hindbyvägen 14 i Malmö. 

Intro Kvarnby är klassen för dig som redan har läst tidigare grundläggande nivå. Du läser svenska, samhällskunskap, engelska och matematik. Klassen är placerad på Kvarnbyenheten på Kvarnbyvägen 68 i Malmö.

Du kan byta klass mitt under en termin, i takt med din språkliga utveckling. Vårt mål är att du ska kunna ta del av undervisningen på alla nivåer utan att behöva stressa eller att känna att du spiller tid. 

Kostnader och studiefinansiering

Vi tar ut en material- och programavgift på 250 kr/ somtermin finansierar en del studiematerial, ger dig rätt att använda skolans kopiatorer och gör att vi inte behöver ta ut särskilda avgifter till gemensamma utflykter etc. Avgiften ska betalas av alla som läser på Kvarnby folkhögskola.

Kursen berättigar till studiemedel för studier på grundläggande nivå. 

Om du undrar över något är du välkommen att höra av dig till oss. Ring, skriv, mejla eller kom helt enkelt förbi och se för dig själv.