Introducerande Allmän kurs för invandrare

Är du klar med dina SFI-studier?

Är du klar med dina SFI-studier och vill läsa vidare? I så fall kan du läsa svenska på så kallad grundläggande nivå. Det kan du göra på Komvux – eller hos oss.

På Kvarnby folkhögskola läser du intensiv svenska samtidigt som du introduceras till studier på vår Allmänna linje. Du studerar alltså inte bara svenska, utan också andra skolämnen. Du ska få studera i en lugn studiemiljö, där fokus ligger på dina behov och önskemål. Vårt mål är att  introducera dig till ett annat sätt att studera, samtidigt som du ska förbättra din svenska.

Kursen är en del av vår Allmänna linje.

Om du precis har avslutat SFI kurs D läser du till en början intensiv svenska i kombination med samhällskunskap. Du som redan kan så pass mycket svenska att du kan fokusera på annat kommer också att få läsa matematik och engelska. På så sätt ska du kunna komplettera din grunskolbehörighet för att kunna gå vidare till studier på gymnasial nivå.

Det är under den introducerande kursens gång som ska du kunna gå vidare till allt mer avancerade studier inom vår Allmänna linje. Det innebär att i takt med dina språkfärdigheter ska gå över till den allmänna kurs och den klass som passar dig bäst utifrån dina förutsättningar. På så sätt kan du förhoppningsvis snabbt kunna bli klar med studierna på grundläggande nivå för att fortsätta studera på gymnasial nivå. 

Kursen berättigar till studiemedel för studier på grundläggande nivå hos CSN.

Vill du veta mer om kursen?

Kontakta vår studieinformatör Ann Rempe.

Antagning

När du söker en plats på vår Introducerande kurs för invandrare kallar vi dig till ett antagningssamtal och du gör ett diagnostiskt språktest. Det är utifrån dina tidigare studier i svenska som andraspråk och ditt testresultat som du blir placerad i en av våra två klasser på den introducerande kursnivån. 

Grund Gullvik är klassen för dig som precis har blivit klar med SFI och behöver fokusera på att utveckla ditt skriftliga svenska. Klassen är liten och du läser svenska samt samhällskunskap. Vi har dessutom en skrivworkshop och jobbar med att förbättra din kommunikativa svenska. Klassen finns på vår skolenhet Gullvik på Västra Hindbyvägen 14 i Malmö. 

Intro Kvarnby är klassen för dig som redan har läst tidigare grundläggande nivå. Du läser svenska, samhällskunskap, engelska och matematik. Klassen är placerad på Kvarnbyenheten på Kvarnbyvägen 68 i Malmö.

Du kan byta klass mitt under en termin, i takt med din språkliga utveckling. Vårt mål är att du ska kunna ta del av undervisningen på alla nivåer utan att behöva stressa eller att känna att du spiller tid. 

Kostnader och studiefinansiering

Vi tar ut en material- och programavgift på 500 kr/termin som finansierar en del studiematerial, ger dig rätt att använda skolans kopiatorer och gör att vi inte behöver ta ut särskilda avgifter till gemensamma utflykter etc. Dessutom får du gratis kaffe/te i vårt café under skoltiden. Avgiften ska betalas av alla som läser på Kvarnby folkhögskola.

Kursen berättigar till studiemedel för studier på grundläggande nivå. 

Om du undrar över något är du välkommen att höra av dig till oss. Ring, skriv, mejla eller kom helt enkelt förbi och se för dig själv. Kontakta gärna vår studieinformatör Ann Rempe eller fyll i formuläret nedan.