Allmän Linje

Bli klar med skolan

Behöver du komplettera dina grundskole- eller gymnasiebetyg? Vill du läsa på en skola med viljan att förändra världen? Glöm då Komvux och läs en Allmän kurs hos oss.

Kvarnby folkhögskola är en skola som vill något mer än att bara erbjuda någon utbildning. Vi är en skola med viljan att förändra världen för att göra den bättre. Denna förändring kräver kunskap och människor med engagemang. Du är säkert en av dem.

Att studera hos oss innebär att du ska kunna bidra till undervisningen med dina erfarenheter och dina intressen. Vår förhoppning är att vi på så sätt tillsammans kan väcka din studiemotivation och ditt engagemang.

Vi försöker anpassa studierna hos oss så långt det går till alla deltagares förkunskaper. Det finns visserligen ett antal obligatoriska moment som krävs för att uppnå formell behörighet i de enskilda ämnena, men som folkhögskola har vi stora möjligheter att utforma våra Allmänna kurser utifrån det som du och dina kurskamrater behöver och önskar.

Som studerande hos oss får löpande information om utvecklingen av dina kunskaper och färdigheter, och vi berättar hur vi tycker att du lyckas med dina studiemål.

En unik studiemiljö

På Allmänna linjen blir du del av en studiemiljö där vi slår vakt om våra studerandes individuella behov och studiemål. 

Du kan fokusera på behörigheter i ett antal ämnen som krävs för att uppnå behörighet till studier på högskola och universitet.

Du kan också arbeta med att öka den så kallade allmänna bildningen dvs kunskap om tiden vi lever i och vårt kulturella arv.

Och så kan du som har ett annat modersmål än svenska kunna fokusera på utvecklingen av dina färdigheter i svenska som andraspråk. 

Vi erbjuder därför följande läsårs- och terminskurser. 

 • Introducerande allmän kurs för invandrare
  Kursen ges på grundläggande nivå och du kan läsa den om du är klar med dina SFI-studier. Du läser 1-2 terminer innan du går över till nästa kursnivå. Läs mer om vår Introducerande kurs här.
 • Grund-/Baskurs
  Kursen motsvarar första året på gymnasiet. Vi fokuserar på studieteknik och de obligatoriska skolämnena. Du ska vara klar med den svenska grundskolan. I undantagsfall kan vi anta personer som saknar enstaka behörigheter från årskurs 9. 
 • Årskurs 2
  Som namnet antyder så ges kursen på en nivå som motsvarar gymnasiets andra år. Du varierar kärnämnen med andra ämnen och tillvalsmoment. 
 • Årskurs 3
  Denna kurs motsvarar gymnasiets sista år och ska förbereda dig på högskolestudier. Studieteknik, källkritik och akademiskt skrivande hamnar i fokus.  

Efter avslutade studier hos oss ska du:

 • ha uppnått grundläggande behörighet till högskolan/yrkeshögskolan/universitetet
 • ha fått möjlighet till att reflektera över din livssituation ur ett existentiellt och samhälleligt perspektiv
 • ha breddat ditt intresse för och ökat sin delaktighet i kulturlivet
Allmän Linje
Allmän Linje
Allmän Linje
Allmän Linje
Allmän Linje
Allmän Linje

Antagningssamtalet

Alla som söker till våra Allmänna kurser kallas till ett antagningssamtal.

Vi vill gärna träffa dig för att prata med dig om dina planer, din motivation och dina tidigare studier. Du får tillfälle att träffa oss och kan ställa frågor om skolan och din utbildning. Bor du långt från Malmö kan vi telefonintervjua dig.

Om du söker till vår Introducerande kurs för invandrare ska du skriva en diagnostest i svenska, så att vi kan nivågruppera dig. Du kan skriva testet efter att du har påbörjat dina studier om du inte kan komma till ett fysiskyt möte med oss. 

Kostnader och studieekonomi

Vi tar ut en material- och programavgift på 1000 kr/läsår som finansierar en del studiematerial, ger dig rätt att använda skolans kopiatorer och gör att vi inte behöver ta ut särskilda avgifter till gemensamma utflykter etc. Dessutom får du gratis kaffe/te i vårt café under skoltiden. Vi ger inte dispens för den här avgiften, men du kan gärna diskutera en betalningsplan med oss. 

Notera gärna att Kvarnby folkhögskola inte har något internat. Skolan har heller inte några studentlägenheter. 

Våra allmänna kurser berättigar till studiemedel – motsvarande den nivå du studerar på, dvs. antingen för studier på grundläggande eller på gymnasial nivå. 

Om du undrar över något är du välkommen att höra av dig till oss. Ring, skriv, mejla eller kom helt enkelt förbi och se för dig själv. Kontakta gärna vår studieinformatör Ann Rempe eller fyll i formuläret nedan.