Vänsterns sommarakademi

Vänsterns sommarakademi ges varje sommar på heltid och berättigar till studiemedel på gymnasial nivå från CSN.

Vänsterns sommarakademi arrangeras i samarbete med Vänsterns Studentförbund.

Kurstiden är 18 juni – 27 juli 2018. 

Antagningen är stängd. Antagningsbesked skickas inom kort.

Årets tema: Feministiska utopier och alternativa motstånd
Årets sommarakademi fokuserar på vänsterns långsiktiga vision och hur vi kan göra motstånd utanför den traditionella maktrelationen mellan arbetare och kapitalist. Genom att studera socialistiska, feministiska, antirasistiska och queera utopier kan vi formulera alternativ för framtiden och diskutera vad som händer efter revolutionen. Utopier kan vara något att sikta på och eftersträva, men också olika sätt att leva sitt liv här och nu.

Att göra motstånd är en viktig del i vänsterns kamp för jämlikhet och rättvisa. Traditionella motståndsstrategier såsom strejker och demonstrationer är dock begränsade i den mening att alla inte kan delta. Arbetar du oavlönat i hemmet, för mat och uppehälle, med omvårdnad, eller på annat sätt direkt kopplat till andra människors överlevnad behövs alternativa motstånd för att kräva rättigheter.

I kursen kommer vi granska hur privilegier och maktrelationer inom kampen formar vem som kan delta i det traditionella motståndet. Vi kommer att bredda synen på motstånd för att förstå vilka strategier som finns för att gemensamt kunna kämpa för en antirasistisk, feministisk, socialistisk samt queer samtid och framtid.

Läs mer på kursens egen sida.

Skicka kurskatalog

Skicka katalogen / Send the catalogue.