Svenska från dag 1 ges inte i vår

Svenska från dag 1 är en kurs för dig som har sökt asyl i Sverige och ännu inte fått något besked i ärendet från Migrationsverket. Det är tanken att du ska lära dig svenska under väntetiden. Du får ett kursintyg efter genomförd kurs och målet är att du ska lära dig svenska minst lika snabbt som inom SFI.

De här kurserna finansieras med statsbidrag, som går till folkhögskolor och studieförbund. På grund av en klen tilldelning har Kvarnby folkhögskolor tyvärr inte möjlighet att starta nya kurser under vårterminen. Vi återkommer med information om en eventuell kursstart i höst. 

Längre ner hittar du mer information om denna kursverksamhet, som alltså inte är aktuell för våren.

Finansiering

Kursen är gratis. Den berättigar tyvärr inte till några studiemedel eller aktivitetsstöd. Men du kan ansöka om reseersättning hos Länsstyrelsen.

Bra att veta:

Kvarnby folkhögskola har egen betygsrätt i SFI - vi kommer att kunna ge dig SFI-betyg för dina studier så fort du får ditt personnummer.

Kursen är en terminskurs, det innebär att du läser hos oss under en termin. Därefter slutar kursen.

Undervisningen sker i våra lokaler på Västra Hindbyvägen 14.