Svenska från dag 1

Vi hoppas att kunna öppna antagningen till Svenska från dag 1 den 21 januari via vår hemsida.

Svenska från dag 1 är en kurs för dig som har sökt asyl i Sverige och ännu inte fått något besked i ärendet från Migrationsverket. Vi lär dig svenska under väntetiden. Du får ett kursintyg efter genomförd kurs och målet är att du ska lära dig svenska minst lika snabbt som inom SFI.

Finansiering

Kursen är gratis. Den berättigar tyvärr inte till några studiemedel eller aktivitetsstöd. Men du kan ansöka om reseersättning hos Länsstyrelsen.

Bra att veta:

Kvarnby folkhögskola har egen betygsrätt i SFI - vi kommer att kunna ge dig SFI-betyg för dina studier så fort du får ditt personnummer.

Kursen är en terminskurs, det innebär att du läser hos oss under vårterminen. Därefter slutar kursen.

Svenskundervisningen sker i våra lokaler på Västra Hindbyvägen 14.