Ryska revolutionen och det korta 1900-talet

Under år 2017 har vi uppmärksammat 100-årsjubileet av Ryska revolutionen, en händelse som påverkade världen under stora delar av 1900-talet. Under våren 2018 ges andra delkursen till vår distanskurs Ryska revolutionen och det korta 1900-talet. Delkursen handlar om Sovjetunionens historia 1921-1991.

Den tidsperiod som kursen undersöker präglades av arbetarrörelsens splittring och såg kommunismens uppgång och Sovjetunionens fall. Vi kommer med andra ord att undersöka ryska revolutionens konsekvenser närmare och diskuterar bland annat hur pass mycket dagens Ryssland fortfarande påverkas av den.

Kurstid: 19 februari – 1 juni 2018. (OBS! Kursen pågår. Det går inte att söka kursen längre.)

Kursen Ryska revolutionen och det korta 1900-talet – delmoment 2 ger dig tillfälle att fördjupa dina samtidshistoriska kunskaper. Delkurs 2 täcker tidsperioden 1921 till 1991. Under kursens gång kommer vi inte bara att titta närmare på de historiska skeenden, kursen omfattar också pass om den samtida synen på revolutionen i Ryssland, revolutionens inverkan på de politiska rörelser i andra länder, Sovjetunionens ekonomiska och politiska historia, den kommunistiska rörelsens utveckling med mera.

Kursen ges helt på distans och förutsätter regelbunden tillgång till internet. Notera att distanskursen är interaktiv. Alla deltagare förväntas aktivt delta i diskussioner och ingår dessutom i studiegrupper, som lätt ska kunna träffas ”irl”. Studierna sker med hjälp av ett diskussionsforum på nätet och läraren kommer att vara aktiv i diskussionerna och vägleda vid behov.

Kursen är gratis, men du behöver räkna med kostnader för att köpa kurslitteratur.

Du kan läsa på halv- eller kvartsfart. Kursen ger rätt till studiemedel för gymnasiala studier hos CSN. (OBS! Notera att du behöver läsa minst 50% under en termin, på en eller flera skolor, för att få studiemedel.)

Antagningskrav: För att läsa delkurs 2 krävs kunskaper i engelska, eftersom den obligatoriska kurslitteraturen inte finns översatt till svenska.

Kontakta oss gärna för mer information..