Ny kurs för utländska akademiker

Många utländska akademiker i Sverige står inför utmaningen att antingen slutföra en påbörjad akademisk utbildning i det svenska högskolesystemet eller att starta om och påbörja en ny akademisk utbildning här. Det finns dock inte allför många universitetsutbildningar som ges på engelska. Vill du läser universitetskurser som ges på svenska behöver du särskild behörighet i ämnet svenska.

Vi har skapat en ny läsårskurs som ska ge dig möjlighet att få den behörigheten samt förbereda dig på studier i det svenska högskolesystemtet. Vi kommer att fokusera på ämnet svenska som andraspråk, men i studieprogrammet ingår också pass i svensk samtidshistoria, akademiskt skrivande på svenska samt tema- och projektarbeten. Om du behöver studera fler ämnen än svenska kommer vi att lägga upp ett program som ger dig möjlighet att studera dessa ämnen tillsammans med deltagare från våra Allmänna kurser på gymnasienivå.

Målet med kursen är att du ska få särskild behörighet i ämnet svenska som andrasprak samt i eventuella andra kärnämnen. Hur många terminer du behöver studera avgörs av dina studieresulat och beror på utvecklingen av dina färdigheter i ämnet svenska som andra språk.

Du studerar på Kvarnbyvägen 68.

Kursen berättigar till studiemedel.

Antagningskrav: För att läsa kursen måste du vara klar med SFI 3D.

Kontakta oss gärna för mer information..