Läs på distans!

Nu är antagningen till höstens distanskurser öppen!

Vänsterns akademi på distans ger dig möjlighet att studera och diskutera samtidshistoriska ämnen tillsammans med kurskamrater som i regel är engagerade i någon av den breda vänsterns organisationer. Kurserna ges på halvfart, därför att du ska kunna plugga vid sidan om annat. Kurserna berättigar till CSN. Du som deltar i kurserna kan kombinera dem med studieresor.

Kursen Ryska revolutionen och Sovjetunionens historia ger dig tillfälle att fördjupa dina kunskaper i Rysslands historia. Kursen är en läsårskurs i två delar som kan läsas oberoende av varandra. Delkurs 1 ges i höst och täcker tiden från 1861 till 1921. Det innebär att vi kommer att titta närmare på ryska revolutionens förhistoria, bakgrund och förlopp. Vi kommer också att belysa i vilken mån revolutionen var inbäddad i och påverkade utvecklingen i andra länder. Du som läser kursens höst- och/eller vårtermin kan delta i en studieresa till Ryssland i april 2020.

Kursen Den kubanska revolutionens historia och samtid handlar om Kubas samtidshistoria. Kursen ger dig en översyn över Kubas historia från den sena spanska kolonialtiden till idag. En viktig del av kursen är analysen av möjligheter och problem som dagens Kuba har och står inför. Kursen är tänkt som en bra förberedelse för en eventuell resa till Kuba och kan kombineras med en studie- och brigadresa till Kuba under jullovet 2019/2020.

Kurserna ges helt på distans och förutsätter regelbunden tillgång till internet. Studierna sker med hjälp av ett diskussionsforum på nätet och läraren kommer att vara aktiv i onlinediskussionerna och vägleda individuellt vid behov. Du som deltar i någon av kurserna uppmuntras att delta i en studiegrupp, som lätt ska kunna träffas "irl". I regel kan vi lätt bilda sådana grupper i Malmö, Göteborg och Stockholm. Men rekrytera gärna några vänner i din hemort, om du råkar bo någon annanstans - det är roligare att studera tillsammans.

Kurserna är gratis, men du behöver räkna med kostnader för att köpa kurslitteratur.

OBS! För att kunna läsa kurserna behövs goda kunskaper i engelska, eftersom delar av den obligatoriska kurslitteraturen inte finns översatt till svenska.

Kontakta oss gärna för mer information..