Läsårstider

Allmän kurs
Kurs för utländska akademiker

Höstterminen 2019: 19 augusti – 20 december 2019

Vårterminen 2020: 7 januari – 5 juni 2020

Serieskolan
Skrivarskolan

Höstterminen 2019: 19 augusti – 20 december 2019

Vårterminen 2020: 7 januari – 5 juni 2020

Spanska

Höstterminen 2019: 12 augusti – 20 december 2019

Vårterminen 2020 (prel.): 13 januari – 5 juni 2020

Vänsterns akademi på distans

Höstterminen 2019: 2 september – 27 december 2019

Vårterminen 2020 (prel.):  3 februari – 29 maj 2020