Ansökan: Skrivarskolan

Sök till Skrivarskolan!

Till vårterminen antar vi bara till Skrivarskolans årskurs 1.
Sista dag för din ansökan är den 10 december.

Vi kommer att göra ett urval bland de sökande. Det vi gör är att bedöma om Skrivarskolan kan hjälpa dig att bli publicerad. Vi letar dessutom efter sökande som

  • är positiva till att arbeta med texter och övningar i grupp. 
  • är intresserade av och nyfikna på andras texter.
  • är intresserade av att testa skriva i olika litterära genrer. 
  • har berättarglädje, motivation och ambition.
  • har driv och språklig nyfikenhet.

Skrivarskolans årskurs 1

Du måste komplettera din ansökan med ett personligt brev och egna texter, ungefär 5 sidor.

Utifrån de texter du bifogar och  ditt personliga brev gör vi bedömningen om vi kan erbjuder dig det som du förväntar dig. Berätta i ditt brev varför du vill studera på Skrivarskolan. Vad är din motivation? Hur ser dina visioner och planer ut?

Ansökningsformulär

Kontaktuppgifter / Contact information

 

Tidigare utbildningar / Previous education

(Skriv in årtal för avslut / Enter ending year)

 

Godkännande / ApprovalUppladdning av filer / Upload files

Formuläret är begränsat till tio dokument. / The form is limited to ten files

* = Obligatoriskt fält / Mandatory field

 

Du kan även skicka dina betyg och intyg som inscannade pdf-filer till info@kvarnby.fhsk.se.
You can also send your grades and certificates as scanned pdf-files to info@kvarnby.fhsk.se.

Eller per post till / or via mail to:

Kvarnby folkhögskola
SVARSPOST
20533954
212 02 Malmö

Frimärke behövs inte – vi betalar portot.
No stamp is needed - we pay for the postage.

** Notera att alla studerande vid Kvarnby folkhögskola registreras i skolans databas. Uppgifterna behövs för att skolan skall kunna fullgöra sina rättsliga skyldigheter enligt lag och rapportera de studerande till CSN. Skolan registrerar personnummer, namn, adress, telefon, epost, utbildningsbakgrund samt behörigheter. Kursiverade uppgifter är obligatoriska.
Please note that all students of Kvarnby Folk School are registered in the school database. The records are needed for the school to fulfill its legal obligations and report the students to CSN. The school registers personal number, name, address, telephone number, email, educational background and competences. Italicized data is mandatory.