Ansökan: Serieskolan

Ansökan Serieskolan År 1

Du måste komplettera din ansökan med ett personligt brev och arbetsprover. Arbetsproverna får bestå av max 10 seriesidor/bilder. Brevet och arbetsproverna ska du ladda upp som en enda PDF-fil. 

Det personliga brevet ska ligga längst fram i PDF-filen. Se instruktionsfilmen lite längre ner på denna sida.

I ditt brev ska du berätta:;

 • kort om dig och dina intressen.
 • dina tidigare studier och/eller jobb.
 • vad du vill skapa för serier och varför.
 • Avsluta brevet med att ge en kort sammanfattning av dina arbetsprover.

Arbetsproverna ska bestå av berättelser i serieform, inte enskilda teckningar, men gärna skämtteckningar, seriestrippar etc.
Förslag på vad du kan skicka som arbetsprover:

 • Färdiga seriesidor (tuschade och eventuellt färglagda)
 • Strippserier
 • Skämtteckningar
 • Serier i varierande tekniker

Skicka inte bara blyertsskisser, för få sidor eller enbart illustrationer. Skicka gärna i första hand serier, helst färdiga verk. 

När vi läser dina arbetsprover letar vi efter berättande, bildspråk, kvalitét, originalitet och potential. Utöver det försöker vi skapa en dynamisk sammansättning av olika konstnärliga uttryck i klassen.

Vi ser positivt på om du har tidigare erfarenhet av serieteckning och/eller berättande, oavsett om du har gått en formell utbildning eller testat dig fram på egen hand. Vi ser positivt på att du har ambitioner att nå ut med dina serier till läsare. Vi ser positivt på erfarenheter av samarbeten i grupp inom till exempel föreningsverksamhet eller annat.

Ansökan Serieskolan År 2

Du kan söka Serieskolan År 2 om du redan har läst någon utbildning som motsvarar Serieskolan År 1 och om du är klar med gymnasiet.

(OBS! Serie år 2 är en eftergymnasial utbildning och det innebär att du inte kan få studiemedel för studier på gymnasial nivå.)

Tillsammans med din ansökan ska du skicka in: en projektbeskrivning, dina gymnasiebetyg samt arbetsprover i digital form som en PDF-fil.

Projektbeskrivningen ska innehålla:

 • en kort beskrivning av projektet.
 • din målsättning, t.ex. publiceringsplaner.
 • en tidsplan.
 • Namn och kontaktuppgifter till minst två mentorer. De ska vara kontaktade innan ansökan. Mentorerna ska vara kopplade till ditt projekt men behöver inte vara serieskapare. Vi ser helst inte att de är en del av din familj, om det inte finns goda anledningar till detta. Sök mentorer utanför din krets och utöka ditt kontaktnät.

 

Eftersom Serieskolan år 2 är en eftergymnasial kurs behöver vi också få en kopia på dina avslutande gymnasiebetyg samt ett kursintyg på din tidigare serietecknarutbildning.  (OBS! En teoretisk utbildning om ”visuellt berättande” eller dyl. bedömer vi i regel inte som motsvarande Serieskolan år 1.)

Arbetsproverna ska vara seriesidor direkt kopplade till ditt projekt.

När vi läser din projektbeskrivning tittar vi på hur komplett den är, ambitionsnivå, genomförbarhet och relevans. Vi ser det som positivt om mentorer tackat ja och om du redan har påbörjat projektet.

När vi läser dina arbetsprover letar vi efter berättande, bildspråk, kvalitét, originalitet och verkshöjd. Utöver det försöker vi skapa en dynamisk sammansättning av olika konstnärliga uttryck i klassen.

Du behöver ha tidigare erfarenhet av serieteckning och/eller berättande, oavsett om du har gått en formell utbildning eller testat dig fram på egen hand. Vi ser positivt på att du redan har kanaler för att nå ut med dina serier till läsare. Vi ser positivt på erfarenheter av samarbeten i grupp inom till exempel föreningsverksamhet eller annat.

Ansökningsformulär

Kontaktuppgifter / Contact information

 

Tidigare utbildningar / Previous education

(Skriv in årtal för avslut / Enter ending year)

 

Godkännande / Approval



Uppladdning av filer / Upload files

Formuläret är begränsat till en pdf-fil. / The form is limited to one pdf

* = Obligatoriskt fält / Mandatory field

 

Glöm inte att bifoga dina arbetsprover! Om du har problem med uppladdningen kan du kontakta info@kvarnby.fhsk.se.

** Notera att alla studerande vid Kvarnby folkhögskola registreras i skolans databas. Uppgifterna behövs för att skolan skall kunna fullgöra sina rättsliga skyldigheter enligt lag och rapportera de studerande till CSN. Skolan registrerar personnummer, namn, adress, telefon, epost, utbildningsbakgrund samt behörigheter. Kursiverade uppgifter är obligatoriska.
Please note that all students of Kvarnby Folk School are registered in the school database. The records are needed for the school to fulfill its legal obligations and report the students to CSN. The school registers personal number, name, address, telephone number, email, educational background and competences. Italicized data is mandatory.