Ansökan: Kurs för utländska akademiker

Sök en plats på vår kurs för utländska akademiker. Kursen ska ge dig behörighet i svenska för högskolestudier i Sverige.

Vi kommer att kontakta alla sökande och bjuda in till ett samtal inför antagningen.

Är något oklart? Hör av dig till info@kvarnby.se.

Glöm inte dina bilagor!

OBS! Kom ihåg att du måste skicka ditt SFI-betyg och gärna tidigare betyg från ditt hemland för att din ansökan ska kunna behandlas:

  • Du måste kunna styrka att du är klar med SFI 3D för läsa denna kurs
  • Du ska ha studerat på universitet tidigare.

Din ansökan skickas bara iväg om de obligatoriska fälten i blanketten är ifyllda!

Ansökningsformulär

Kontaktuppgifter / Contact information

 

Tidigare utbildningar / Previous education

(Skriv in årtal för avslut / Enter ending year)

 

Godkännande / ApprovalUppladdning av filer / Upload files

Formuläret är begränsat till tio dokument. / The form is limited to ten files

* = Obligatoriskt fält / Mandatory field

 

Du kan även skicka dina betyg och intyg som inscannade pdf-filer till info@kvarnby.fhsk.se.
You can also send your grades and certificates as scanned pdf-files to info@kvarnby.fhsk.se.

Eller per post till / or via mail to:

Kvarnby folkhögskola
SVARSPOST
20533954
212 02 Malmö

Frimärke behövs inte – vi betalar portot.
No stamp is needed - we pay for the postage.

** Notera att alla studerande vid Kvarnby folkhögskola registreras i skolans databas. Uppgifterna behövs för att skolan skall kunna fullgöra sina rättsliga skyldigheter enligt lag och rapportera de studerande till CSN. Skolan registrerar personnummer, namn, adress, telefon, epost, utbildningsbakgrund samt behörigheter. Kursiverade uppgifter är obligatoriska.
Please note that all students of Kvarnby Folk School are registered in the school database. The records are needed for the school to fulfill its legal obligations and report the students to CSN. The school registers personal number, name, address, telephone number, email, educational background and competences. Italicized data is mandatory.