Ansökan: Kubanska revolutionen 1959

Sök till Vänsterns Akademi

OBS! Din ansökan skickas bara iväg om de obligatoriska fälten (se nedan) är ifyllda!

Kom ihåg att skicka betygskopior för att din ansökan ska kunna behandlas! Vi kommer att kontakta dig och bjuda in dig till ett samtal inför antagningen. Information om hur du skickar in dina betyg finns längst ner på sidan.

Är något oklart? Vill du veta mer eller har frågor kring din ansökan kan du gärna ringa vår studieinformatör Ann Rempe på 040-59 94 94.

Ansökningsformulär

Kontaktuppgifter / Contact information

 

Tidigare utbildningar / Previous education

(Skriv in årtal för avslut / Enter ending year)

 

Godkännande / ApprovalUppladdning av filer / Upload files

Formuläret är begränsat till tio dokument. / The form is limited to ten files

* = Obligatoriskt fält / Mandatory field

 

Du kan även skicka dina betyg och intyg som inscannade pdf-filer till info@kvarnby.fhsk.se.
You can also send your grades and certificates as scanned pdf-files to info@kvarnby.fhsk.se.

Eller per post till / or via mail to:

Kvarnby folkhögskola
SVARSPOST
20533954
212 02 Malmö

Frimärke behövs inte – vi betalar portot.
No stamp is needed - we pay for the postage.

** Notera att alla studerande vid Kvarnby folkhögskola registreras i skolans databas. Uppgifterna behövs för att skolan skall kunna fullgöra sina rättsliga skyldigheter enligt lag och rapportera de studerande till CSN. Skolan registrerar personnummer, namn, adress, telefon, epost, utbildningsbakgrund samt behörigheter. Kursiverade uppgifter är obligatoriska.
Please note that all students of Kvarnby Folk School are registered in the school database. The records are needed for the school to fulfill its legal obligations and report the students to CSN. The school registers personal number, name, address, telephone number, email, educational background and competences. Italicized data is mandatory.