Ansökan: Allmän kurs

Sök till våra Allmänna kurser

OBS! Kom ihåg att du måste skicka betygskopior för att din ansökan ska kunna behandlas: 
Du måste kunna styrka att du är  klar med SFI för att läsa vår grundläggande kurs för invandrare.
Du måste kunna visa att du är klar med grundskolan för att kunna studera på gymnasial nivå. 
Vi kommer att kontakta alla sökande och bjuda in till ett samtal inför antagningen. 

Är något oklart? Hör av dig till info[at]kvarnby.fhsk.se

OBS! Din ansökan skickas bara iväg om de obligatoriska fälten i blanketten är ifyllda!

Ansökningsformulär

Kontaktuppgifter / Contact information

 

Tidigare utbildningar / Previous education

(Skriv in årtal för avslut / Enter ending year)

 

Godkännande / ApprovalUppladdning av filer / Upload files

Formuläret är begränsat till tio dokument. / The form is limited to ten files

* = Obligatoriskt fält / Mandatory field

 

Du antingen scanna in och ladda upp dina betyg och intyg och skicka dem direkt. Eller så skickar du dokument som pdf-filer till info@kvarnby.fhsk.se.
Either upload your documents or send them as pdf-files to info@kvarnby.fhsk.se.

Eller per post till / or via mail to:

Kvarnby folkhögskola
SVARSPOST
20533954
212 02 Malmö

Frimärke behövs inte – vi betalar portot.
No stamp is needed - we pay for the postage.

** Notera att alla studerande vid Kvarnby folkhögskola registreras i skolans databas. Uppgifterna behövs för att skolan skall kunna fullgöra sina rättsliga skyldigheter enligt lag och rapportera de studerande till CSN. Skolan registrerar personnummer, namn, adress, telefon, epost, utbildningsbakgrund samt behörigheter. Kursiverade uppgifter är obligatoriska.
Please note that all students of Kvarnby Folk School are registered in the school database. The records are needed for the school to fulfill its legal obligations and report the students to CSN. The school registers personal number, name, address, telephone number, email, educational background and competences. Italicized data is mandatory.