Anders, lärare SMF

Varför ska man läsa SMF?

På kursen utgår vi från varje deltagares nivå och behov. Det väcker lusten och motivationen att läsa vidare.

Anders, lärare SMF