Kvarnby folkhögskola

Ryska revolutionen och det korta 1900-talet

AKTUELLT 

År 2017 firas ryska revolutionens 100 års jubileum. Revolutionen var en händelse som påverkade världen under stora delar av 1900-talet. Vi tar jubileet som en anledning att analysera och diskutera "det korta 1900-talet", det vill säga perioden från första världskrigets början 1914 till kalla krigets slut i samband med Sovjetunionens sammanbrott 1991. Perioden präglades av arbetarrörelsens splittring och såg kommunismens uppgång och Sovjetunionens fall. En nyckelhändelse som kom att prägla hela tidsperioden var just den ryska revolutionen.

Kurstid: 28 augusti - 8 december 2017.

Ansökan öppnar i juni.

Kursen Ryska revolutionen och det korta 1900-talet ger dig tillfälle att fördjupa dina samtidshistoriska kunskaper under en eller två terminer. Under kursens gång kommer vi inte bara att titta närmare på de historiska skeenden, kursen omfattar också pass om den samtida synen på revolutionen i Ryssland, revolutionens inverkan på de politiska rörelser i andra länder, Sovjetunionens ekonomiska och politiska historia, den kommunistiska rörelsens utveckling med mera. Sist, men inte minst kommer vi att diskutera i vilken utsträckning vår egen samtid fortfarande påverkas av revolutionen och dess efterspel.

På hösten ges såväl delkurs 1 som handlar om tiden fram till 1921, samt delkurs 2 som täcker tidsperioden fram till 1991.

Kursen ges helt på distans och förutsätter regelbunden tillgång till internet. Notera att distanskursen är interaktiv. Alla deltagare förväntas aktivt delta i diskussioner och ingår i studiegrupper, som lätt ska kunna träffas "irl". Under distansveckorna sker studierna med hjälp av ett diskussionsforum och lärare kommer att vara aktiva i diskussionerna och vägleda vid behov. Även kortare skrivuppgifter baserade på litteraturen kommer att delas ut till kursdeltagarna.

Kursen är gratis, men du behöver räkna med kostnader för att köpa kurslitteratur. I anknytning till kursen kommer det finnas möjlighet att delta i en frivillig studieresa till Sankt Petersburg under v.45.

Du kan läsa kursen på halv- eller kvartsfart. Läser du kursen på halvfart så ger den rätt till studiemedel för gymnasiala studier hos CSN. (Notera att du behöver läsa minst 50% för att få studiemedel.)

Kontakta oss gärna för mer information..

Våra kurser

Allmän linje

Behöver du läsa in gymnasiet? Glöm då Komvux och läs vår allmänna linje för att fixa högskolebehörighet. Hos oss kan du också läsa om du har hoppat av grundskolan utan fullständiga betyg eller om du behöver läsa intensiv svenska efter SFI. Läs mer.

Introducerande Allmän kurs

Är du klar med dina SFI-studier och vill läsa vidare? Hos oss kan du läsa intensiv svenska samtidigt som du introduceras till studier på vår Allmänna linje. Läs mer.

Spanska

Läs spanska på Kuba! Efter en förberedande distanskurs åker du till Cienfuegos universitet på Kuba för att läsa spanska. Läs mer.

Serieskolan

Serieskolan är en unik utbildning i serieskapande på såväl grundläggande som fördjupande nivå. Läs mer.

Svenska

Study Swedish at Kvarnby! Du kan läsa SFI hos oss! Läs mer.

Vänsterns akademi

Kvarnby folkhögskola är den breda vänsterns skola. Här hittar du vårt utbud av politiska kurser. Läs mer.

Dagens datum

Kontakt

Kvarnby folkhögskola
Kvarnbyvägen 68
212 36 Malmö
Tel 040-59 94 90
Fax 040-59 94 91
info@kvarnby.fhsk.se

Filialer
Röda huset Industrigatan 4
212 14 Malmö

Serieskolan/Mazetti
Friisgatan 15b
214 21 Malmö