Ansökan: Serieskolan

Ansökan Serieskolan År 1

Du måste komplettera din ansökan med arbetsprover.
Bifoga max 10 st arbetsprover. Arbetsproverna ska bestå av foton eller inskannade bilder/serier. Se till att de inte är suddiga. Det ska vara berättelser i serieform, inte enskilda teckningar, men gärna skämtteckningar, seriestrippar etc. Vill du skicka med egna fansin, skicka max två stycken i lågupplöst PDF-format.
Du har också möjlighet att skicka dina arbetsprover per post till: 
Kvarnby folkhögskola, Kvarnbyvägen 68, 212 36 Malmö. 
OBS! Skicka kopior – original returneras inte!  

Ansökan Serieskolan År 2

Du kan söka Serieskolan År 2 om du redan har läst någon utbildning som motsvarar Serieskolan År 1 och om du är klar med gymnasiet.

Komplettera din ansökan med en projektbeskrivning i PDF-format och max 8 st arbetsprover.

Vi behöver också få en kopia på dina avslutande gymnasiebetyg samt ett kursintyg på din tidigare serietecknarutbildning.  (OBS! En teoretisk utbildning om ”visuellt berättande” eller dyl. bedömer vi i regel inte som motsvarande Serieskolan år 1.)

Projektbeskrivningen ska innehålla:

  • Kort beskrivning av projektet.
  • Målsättning, t.ex. publiceringsplaner.
  • Tidsplan.
  • Minst två mentorer, ska vara kontaktade innan ansökan.

Arbetsproverna ska bestå av foton eller inskannade bilder/serier. Se till att de inte är suddiga. Det ska vara seriesidor direkt kopplade till ditt projekt. Vill du skicka med ett fansin, skicka det i lågupplöst PDF-format.

Du har också möjlighet att skicka dina arbetsprover och de andra handlingarna per post till: 
Kvarnby folkhögskola, Kvarnbyvägen 68, 212 36 Malmö. 
OBS! Skicka kopior – original returneras inte!  

Ansökningsformulär

Kontaktuppgifter / Contact information

Fältet är inte korrekt ifyllt

Fältet är inte korrekt ifyllt

Fältet är inte korrekt ifyllt

 

Tidigare utbildningar / Previous education

(Skriv in årtal för avslut / Enter ending year)

Fältet är inte korrekt ifyllt

 

Filer och godkännande / Files and acceptanceFormuläret är begränsat till tio dokument. / The form is limited to ten files

* = Obligatoriskt fält / Mandatory field

 

Du kan även skicka dina betyg och intyg som inscannade pdf-filer till info@kvarnby.fhsk.se.
You can also send your grades and certificates as scanned pdf-files to info@kvarnby.fhsk.se.

Eller per post till / or via mail to:

Kvarnby folkhögskola
SVARSPOST
20533954
212 02 Malmö

Frimärke behövs inte – vi betalar portot.
No stamp is needed - we pay for the postage.

** Notera att alla studerande vid Kvarnby folkhögskola registreras i skolans databas. Uppgifterna behövs för att skolan skall kunna fullgöra sina rättsliga skyldigheter enligt lag och rapportera de studerande till CSN. Skolan registrerar personnummer, namn, adress, telefon, epost, utbildningsbakgrund samt behörigheter. Kursiverade uppgifter är obligatoriska.
Please note that all students of Kvarnby Folk School are registered in the school database. The records are needed for the school to fulfill its legal obligations and report the students to CSN. The school registers personal number, name, address, telephone number, email, educational background and competences. Italicized data is mandatory.

Vi använder cookies för att säkerställa sidans funktion. Läs mer.

Kvarnby Folkhögskolas kakor
Inställningarna på den här webbplatsen är "tillåt cookies".
Därigenom säkerställs sidans funktion.

Genom att använda siten godkänner du detta.

Stäng!